Toàn cảnh VNews

Người dân ở quận Ô Môn (Cần Thơ) đã có nước sạch

13/06/2021, 20:21

Trong các bản tin thời sự ngày 21 và 29/4, THTT đã phát phóng sự: “Hàng trăm hộ dân ở Cần Thơ thiếu nước sạch”, phản ánh việc hàng trăm hộ dân ở hai khu vực của phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ phải sống trong tình trạng thiếu nước sạch. Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thành phố Cần Thơ đã khắc phục cho người dân.

banner