Toàn cảnh VNews

Người dân tin tưởng vào công tác phòng chống dịch

27/02/2021, 17:09

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, cùng với sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, các ngành, các cấp, các địa phương, cả hệ thống chính trị đã đoàn kết, thống nhất triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, vừa ngăn chặn, hạn chế tốc độ lây lan của dịch bệnh đem lại cho người dân sự tin tưởng tuyệt đối và an tâm hơn trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh này.

banner