Toàn cảnh VNews

"Người hùng" nói gì sau khi cứu cháu bé rơi từ tầng 13 chung cư

01/03/2021, 14:43

"Trong tình huống cấp bách ấy, ai cũng sẽ làm như tôi".