Toàn cảnh VNews

Người nghèo Brazil tăng gấp 3 do đại dịch COVID-19

07/04/2021, 21:06

Số người sống trong cảnh nghèo đói tại Brazil đã tăng gấp 3 lần ngay trong quý đầu tiên của năm 2021 do tác động nặng nề của đại dịch COVID-19 và việc tạm dừng chương trình hỗ trợ người nghèo của chính phủ.

banner