Toàn cảnh VNews

Nguy cơ nợ công Mỹ gấp đôi quy mô kinh tế

22/09/2020, 05:09

Nợ công của Mỹ sẽ tăng tương đương 195% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2050, do phải dồn lực tài chính chống đỡ với dịch COVID-19 dẫn đến suy thoái kinh tế. Đây là dự báo mới nhất được Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ đưa ra.