Toàn cảnh VNews

Nguy cơ thảm họa do mực nước biển dâng cao

06/05/2021, 20:25

Hiện tượng băng tan ở Nam Cực có thể khiến mực nước biển dâng cao ở mức "thảm họa", đe dọa tới vùng trũng và duyên hải toàn thế giới nếu Trái đất không duy trì được mức tăng nhiệt độ dưới ngưỡng 2 độ C. Đây là cảnh báo được đưa ra trong công trình nghiên cứu do Hiệp hội Địa vật lý Mỹ công bố ngày 5/5.

banner