Toàn cảnh VNews

Nhật Bản cảnh giác làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4

02/04/2021, 18:18

Chính phủ Nhật Bản vừa yêu cầu chính quyền các địa phương chủ động củng cố hệ thống xét nghiệm trong tháng 4 này nhằm đối phó với làn sóng dịch COVID-19 được dự báo có quy mô lớn nhất từ trước đến nay có thể xảy ra trong thời gian tới.

banner