Toàn cảnh VNews

Nhiệm vụ thầm lặng nơi biên giới

17/02/2021, 21:40

100% cán bộ, chiến sĩ lực lượng biên phòng vẫn đang duy trì, thường trực trên các đường mòn, lối mở biên giới tỉnh Lạng Sơn. Việc làm này đã phát huy hiệu quả tích cực, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch bệnh COVID-19 xâm nhập.

banner