Toàn cảnh VNews

Nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học tránh rét

11/01/2021, 22:33

Do nhiệt độ xuống thấp, xuất hiện rét đậm, rét hại trên diện rộng, nhiều trường học ở Bắc Bộ cho học sinh học hoặc điều chỉnh thời gian học muộn hơn 1 giờ so với quy định trong ngày 11/1.