Toàn cảnh VNews

Nhiều điều kiện cho phóng viên tác nghiệp tại HNCC ASEAN 37

12/11/2020, 22:35

Góp phần không nhỏ để đưa tin tức về Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tới người dân trong nước và trên thế giới là những phóng viên đang tác nghiệp tại Trung tâm báo chí, thuộc Trung tâm Hội nghị Quốc tế - nơi diễn ra các hội nghị.

banner