Nhiều lao động tìm được việc làm mới

16/09/2020, 11:12

Hiện công nhân ở nhiều nơi đã lạc quan hơn khi công ty bắt đầu tuyển thêm người. Không còn tình trạng cắt giảm lao động hàng loạt như trong 3 tháng trước và nhiều công ty bắt đầu lên kế hoạch tuyển dụng lao động mới để phục vụ cho đợt sản xuất cao điểm cuối năm. Những tín hiệu tích cực này cho thấy thị trường lao động đang có dấu hiệu dần phục hồi.