Toàn cảnh VNews

Nhiều người Mỹ không tiêm phòng cúm do tin giả

22/10/2020, 17:06

Các thông tin sai lệch về vaccine đã cản trở nỗ lực vận động người dân tiêm phòng cúm của giới chức y tế Mỹ.