Toàn cảnh VNews

Nhiều tình huống bất thường trong ngày thi đầu tiên

12/06/2021, 18:39

Được đánh giá là khá thuận lợi, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế cả về công tác tổ chức thi và phòng dịch, tuy nhiên trong ngày thi đầu tiên vào lớp 10 của Hà Nội năm nay cũng xuất hiện nhiều tình huống bất ngờ.

banner