Toàn cảnh VNews

Nhiều vi phạm trên làn thu phí không dừng

02/03/2021, 07:13

Tình trạng tài xế điều khiển phương tiện không dán thẻ thu phí tự động nhưng cố tình đi vào làn thu phí tự động đã gây nên tình trạng ùn tắc cục bộ, gây khó khăn cho nhân viên thu phí. Nhưng với việc nhiều tài xế không chấp hành và các cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp xử lý thì tình trạng này vẫn còn tiếp diễn.