Toàn cảnh VNews

Những sáng tạo công nghệ cùng Việt Nam chống COVID-19

07/04/2021, 08:09

Không chỉ ở các quốc gia mà ngay ở Việt Nam, người Việt chúng ta cũng sáng tạo ra những thứ vô cùng thiết yếu nhằm đối phó với dịch COVID-19.

banner