Toàn cảnh VNews

Những tình huống bị đình chỉ, hủy bài thi vào lớp 10 ở Hà Nội

12/06/2021, 10:25

Những trường hợp đặc biệt xảy ra đối với thí sinh trong quá trình thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2021 đã được Sở GD-ĐT nêu rõ và đưa ra hướng xử lý trong hướng dẫn công tác coi thi.

banner