Toàn cảnh VNews

Nỗ lực chung tay ứng phó biến đổi khí hậu

24/02/2021, 08:24

Với chủ đề “Giải quyết các nguy cơ đối với hoà bình và an ninh quốc tế liên quan đến khí hậu”, phiên Thảo luận mở Cấp cao trực tuyến của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã được tổ chức với sự tham dự của lãnh đạo Liên Hợp Quốc, nhiều lãnh đạo của nhiều quốc gia, lãnh đạo các tổ chức quốc tế.

banner