Nỗ lực đưa Nhà máy Gang thép Lào Cai hoạt động trở lại

17-04-2024, 11:13

Hiện nay, Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt – Trung (VTM) đang nỗ lực duy tu, bảo dưỡng, khởi động lại các khâu sản xuất xuất và ký hợp động với người lao động để chuẩn bị đưa Nhà máy Gang thép Lào Cai thuộc đơn vị hoạt động trở lại sau thời gian gần 2 năm dừng sản xuất.

S Việt Nam

Lào Cai

Doanh nghiệp - Doanh nhân

Kinh tế

Xem thêm