Toàn cảnh VNews

Nỗ lực trên tuyến đầu chống dịch COV1D-19

06/05/2021, 08:03

Trước diễn biến phức tạp, nguy hiểm của dịch COV1D-19trên địa bàn tỉnh Hà Nam, những ngày qua, cùng với việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong cơ quan, đơn vị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn dịch.

banner