Toàn cảnh VNews

Nuôi dưỡng tình yêu thể thao cho học sinh sinh viên

05/11/2020, 22:52

Ngày 5/11 tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố và ký kết hợp tác truyền thông thể thao trường học giai đoạn 2020-2025. Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên tại Việt Nam, 1 chương trình thiết thực, tổng thể và dài hạn về thể thao trường học ở quy mô toàn quốc dành riêng cho học sinh sinh viên được thực hiện.