Toàn cảnh VNews

Ông Dương Văn Thái giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang

15/10/2020, 18:04

Chiều 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã bế mạc, thành công tốt đẹp. Đồng chí Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016- 2021 được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.