Toàn cảnh VNews

Ông Ngô Đông Hải tái đắc cử Bí thư tỉnh ủy Thái Bình

15/10/2020, 18:06

Ngày 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, tiếp tục được bầu, tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa mới.