Toàn cảnh VNews

Pháp mở rộng danh sách cách ly khi nhập cảnh

08/05/2021, 09:04

Chính phủ Pháp vừa bổ sung 7 quốc gia vào danh sách có công dân hay hành khách từ các nước này khi đến nước này phải thực hiện cách ly bắt buộc 10 ngày.

banner