Toàn cảnh VNews

Phát hiện trên 47 tấn găng tay y tế đã qua sử dụng

26/08/2020, 05:25