Toàn cảnh VNews

Phát triển bền vững cây ăn quả có múi

10/11/2020, 21:02

Ngày 10/11, Hội nghị “Thúc đẩy phát triển bền vững cây ăn quả có múi tại các tỉnh phía Bắc” được tổ chức tại tỉnh Hòa Bình. Việc phát triển về diện tích, sản lượng loại hình nông sản này đã đóng góp tích cực phục vụ nhu cầu tiêu dùng nội địa và giảm cán cân nhập khẩu.