Toàn cảnh VNews

Phát triển du lịch học đường tại Đà Nẵng

16/04/2021, 18:17

Nhằm xúc tiến, quảng bá phân khúc thị trường tham quan học tập trong khuôn khổ của chương trình famtrip, Trung tâm xúc tiến du lịch Đà Nẵng tổ chức giao lưu, kết nối để tham luận về việc phát triển du lịch học đường tại Đà Nẵng. Chương trình là nơi gặp gỡ giữa các đoàn famtrip với các trường đại học và đơn vị cung cấp du lịch tại Đà Nẵng để phát triển lạo hình du lịch mới du lịch học đường.

banner