Toàn cảnh VNews

Phát triển mô hình du lịch nông nghiệp nông thôn

20/11/2020, 22:17

Ngày 20/11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội thảo thực trạng và phát triển mô hình du lịch nông nghiệp nông thôn.