Toàn cảnh VNews

Phát triển xanh – xu hướng của thời đại

21/11/2020, 17:06

Sáng nay (21/11), tại Hà Nội, đã diễn ra hội thảo khoa học quốc gia về môi trường và phát triển bền vững. Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đã cùng thảo luận và đưa ra một số đề xuất về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tại Việt Nam trong bối cảnh phát triển xanh là xu hướng của thời đại.