Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng VQG Côn Đảo

11-11-2021, 20:51

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 3779 phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn quốc gia Côn Đảo giai đoạn 2021-2030.

S Việt Nam

Bà Rịa - Vũng Tàu

Xã hội

Du lịch

Xem thêm