Toàn cảnh VNews

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sân bay Tân Sơn Nhất

23/02/2021, 19:04

Bộ Giao thông Vận tải vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) giai đoạn 2021-2030. Sau khi được điều chỉnh quy hoạch, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ đảm bảo sự kết nối, thống nhất với các công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan trong khu vực.

banner