Toàn cảnh VNews

Phó Thủ tướng “chốt” 7 nhiệm vụ cho ngành Tài nguyên và Môi trường

30/12/2020, 18:25

Tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và 5 năm giai đoạn 2016-2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ các năm tiếp theo của ngành Tài nguyên và Môi trường, Phó Thủ Tướng Trịnh Đình Dũng đã yêu cầu ngành phải thực hiện 7 nhiệm vụ lớn trong năm 2021, hướng đến phát triển kinh tế xanh, tuần hoàn.

banner