Toàn cảnh VNews

Phú Yên xử phạt doanh nghiệp tận thu đất san lấp mặt bằng

28/02/2021, 08:46

Để san lấp mặt bằng khu đô thị Ánh Dương, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, chủ đầu tư đã tận thu đất, đá của người dân khi chưa được phép của cơ quan chức năng. Hành vi này của doanh nghiệp đã bị Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên xử phạt vi phạm hành chính, tuy nhiên sau đó, chủ đầu tư vẫn tiếp tục vi phạm.

banner