Toàn cảnh VNews

Qatar đặt mục tiêu tổ chức "World Cup không COVID-19"

20/04/2021, 13:27

Qatar tuyên bố đã sẵn sàng đăng cai một "World Cup không COVID-19" vào năm 2022.

banner