Toàn cảnh VNews

Quảng bá hoa quả Việt tại Liên bang Nga

05/05/2021, 11:41

Liên bang Nga là thị trường tiêu thụ hoa quả lớn, trong khi Việt Nam là nước xuất khẩu hoa quả. Tuy nhiên, thị phần hoa quả Việt Nam tại Liên bang Nga đến nay vẫn còn hạn chế do sản phẩm của chúng ta phải cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại. Ngoài ra, văn hóa ẩm thực khác biệt của người Nga cũng là một vấn đề mà các nhà nhập khẩu cũng phải tính đến khi đưa sản phẩm vào Nga.

banner