Toàn cảnh VNews

Quảng bá, thúc đẩy phát triển sản phẩm OCOP tại Hòa Bình

07/11/2020, 09:02

Tối 6/11, tại địa bàn huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Khai mạc “Hội chợ Nông nghiệp và triển lãm sản phẩm OCOP vùng Trung du miền núi phía Bắc - Tuần lễ cam Cao Phong năm 2020”.