Toàn cảnh VNews

Quảng Bình cho học sinh nghỉ học tránh rét

11/01/2021, 21:54

Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, tính đến chiều 11/1, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Lệ Thủy đã chủ động cho học sinh bậc mầm non và tiểu học nghỉ học để tránh rét đậm, rét hại.