Toàn cảnh VNews

Quảng Bình cho phép nhiều dịch vụ du lịch hoạt động trở lại

29/05/2021, 20:31

Ngày 29/5, UBND tỉnh Quảng Bình thông báo cho phép hoạt động tham quan, du lịch, vui chơi ở tỉnh Quảng Bình được mở cửa trở lại phục vụ khách nội tỉnh. Kinh doanh dịch vụ không thiết yếu được cũng được hoạt động trở lại với quy mô dưới 20 người.

banner