Toàn cảnh VNews

Quảng Bình rút kinh nghiệm công tác ứng phó mưa lũ

20/11/2020, 08:38

Ngày 19/11, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm ứng phó với đợt mưa lũ lịch sử trong tháng 10 vừa qua.