Toàn cảnh VNews

Quảng Nam đầu tư hơn 20 tỷ đồng trùng tu Chùa Cầu

11/05/2021, 13:09

Để khai thác bền vững giá trị di sản, tỉnh Quảng Nam đã quyết định đầu tư 20,3 tỷ đồng để trùng tu, chống xuống cấp cho Chùa Cầu - một biểu tượng của Di sản văn hóa thế giới Hội An.

banner