Toàn cảnh VNews

Quảng Ngãi còn 1 xã chưa bàn giao lưới điện nông thôn

15/04/2021, 08:21

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Ngãi đã bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn tại 65/66 xã cho Công ty Điện lực Quảng Ngãi quản lý. Riêng xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn là xã cuối cùng chưa hoàn thành bàn giao.

banner