Toàn cảnh VNews

Quảng Ninh nâng cao trách nhiệm của cơ sở cách ly

03/01/2021, 17:21

Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện tốt việc cách ly công dân nhập cảnh vào Việt Nam, đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Các cơ sở cách ly tự nguyện có thu phí cũng nâng cao trách nhiệm của mình, đồng hành cùng tỉnh và người cách ly để phòng chống dịch một cách hiệu quả.