Toàn cảnh VNews

Quảng Trị triển khai khẩn cấp các biện pháp ứng phó mưa lũ

17/10/2020, 19:48

Ngày 17/10, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và một số ban ngành có liên quan đã đi kiểm tra tình hình thực tế đồng thời chỉ đạo công tác phòng chống, khắc phục hậu quả mưa lũ tại 2 huyện Hướng Hóa và Đakrông.