Toàn cảnh VNews

Ra mắt bộ sách Hồ Chí Minh - Tác phẩm bảo vật quốc gia

01/09/2020, 07:17

NXB Trẻ vừa cho ra mắt bộ sách Hồ Chí Minh – Tác phẩm bảo vật quốc gia, nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam và tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

banner