Ra mắt Sách xanh ASEAN-EU 2024-2025

08-05-2024, 18:45

Ngày 8/5, lễ ra mắt Sách Xanh ASEAN-EU giai đoạn 2024-2025 đã được tổ chức tại Trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở thủ đô Jakarata, Indonesia. Đây là văn kiện xác định các mục tiêu ưu tiên hợp tác giữa ASEAN và EU trong thời gian tới. Phản ánh của nhóm PV TTXVN tại địa bàn.

TTXVN Toàn Cầu

Indonesia

Chính trị

Thế giới

Xem thêm