Toàn cảnh VNews

Rút ngắn thời gian cấp Thẻ công chứng viên

03/03/2021, 08:54

Theo Thông tư 01/2021 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng từ 26-3, thời gian cấp Thẻ công chứng viên được rút xuống chỉ còn 7 ngày.