Toàn cảnh VNews

Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ mở thêm làn cho xe công nghệ

25/03/2021, 07:56

Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ mở thêm làn E cho khách thuận tiện đón xe công nghệ, hãng phải bố trí người điều phối đảm bảo trật tự và tránh ùn ứ.

banner