Toàn cảnh VNews

San ủi, đổ đất, đá trái phép tràn lan tại Bắc Kạn

01/05/2021, 14:05

Hiện nay, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông, lâm nghiệp được quy định rất chặt chẽ. Tuy nhiên, tại một số tỉnh miền núi, do nhu cầu xây dựng nhà ở, tình trạng san ủi, đổ đất đá trái phép diễn ra khá phổ biến mà chính quyền địa phương chưa có biện pháp quyết liệt để ngăn chặn.

banner