Toàn cảnh VNews

Sáng ngời tinh thần Nam Bộ kháng chiến

21/11/2020, 11:24

Ngày Nam Bộ kháng chiến 23/9/1945 đi vào lịch sử dân tộc như một trong những dấu mốc hào hùng nhất, để từ đó đến nay, đã 75 năm trôi qua, song tinh thần Nam Bộ kháng chiến vẫn ngời sáng, góp phần tạo nên khí chất hào hùng của một “Nam Bộ thành đồng Tổ quốc”. Ghi nhận từ Hội thảo khoa học "Nam Bộ kháng chiến - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do và bài học lịch sử”, do Bộ Quốc phòng và Thành ủy TP.HCM phối hợp tổ chức ngày 21/11 tại TP.HCM.