Toàn cảnh VNews

Singapore cam kết sớm phê chuẩn RCEP

15/11/2020, 18:25

Sau khi được bộ trưởng của 15 nước ký kết, Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) còn phải được chính phủ các nước thành viên thông qua mới chính thức có hiệu lực. Phát biểu trong cuộc họp báo chiều 15/11sau khi tham gia lễ ký hiệp định, Bộ trưởng Công thương Singapore khẳng định quốc đảo này sẽ sớm phê chuẩn Hiệp định.