Toàn cảnh VNews

Singapore cấp phép bán 'thịt nuôi cấy’

02/12/2020, 13:28

Cơ quan Thực phẩm Singapore đã chính thức phê duyệt thịt gà nuôi cấy từ tế bào của hãng Eat Just , biến nước này trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới bắt đầu cho phép bán thịt động vật được tạo ra trong phòng thí nghiệm.

banner